กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 426 - Border Patrol Police Company 426 

โทร.075-663069 โทรสาร.075-663068 

 อีเมล์ Bpp426@bpp.go.th

 

 

 

ประวัติกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดน ที่ ๔๒๖

  

      ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕ เนื่องจากมีเหตุการณ์ผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์เข้ามาเคลื่อนไหวปรากฏตัว โฆษณาชวนเชื่อว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองให้เป็นไปแบบสังคมนิยม ได้ขยายอิทธิพลโดยการโจมตีสถานีตำรวจภูธร ต.ปลายพระยา อ.ปลายพระยา จ.กระบี่ เมื่อปลายปี พ.ศ.๒๕๑๔ และวางแผนที่จะเข้าโจมตีเผาทำลายสถานที่ราชการอีกหลายแห่ง ทำให้ประชาชน มีความเกรงกลัวเป็นอย่างมาก นาย วัชระ สิงคิวิบูรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ ในสมัยนั้นเห็นว่าตำรวจภูธรมีกำลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอจึงได้ขอ สนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนเข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ โดยขอใช้ที่ดินราชพัสดุเนื้อที่ ๒๕ ไร่ ๑ งาน ๕๔ ตารางวา เป็นสถานที่ทำการกองร้อยฯ  ที่ บ.กระบี่ใหญ่ ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จว.กระบี่ มีชื่อว่า “ กองร้อยที่ ๕ ตำรวจตระเวนชายแดน”  ขึ้นการบังคับบัญชากับ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนเขต ๘ อ.ท่งสง จ.นครศรีธรรมราช  มี ร.ต.ท.ประเสริฐ  แสงสมพร เป็นผู้บังคับกองร้อย ในการปฏิบัติงานในครั้งนั้นทำให้ประชาชน ในพื้นที่มีความเห็นใจ มั่นใจ และศรัทธาต่อ ตำรวจตระเวนชายแดนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ มากขึ้น และกองร้อยแห่งนี้ได้มีวีระบุรุษ สละชีพ เพื่อชาติหลายนาย

     เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๙ ได้มีการแบ่งส่วนราชการใหม่ ให้เปลี่ยนชื่อจาก “กองร้อยที่ ๕ ตำรวจตระเวนชายแดน”  เป็น “กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒๖ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒”

    ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๘  ได้ขอใช้ที่ดินราชพัสดุเพิ่มเติมเป็น ๓๓ ไร่  ๑ งาน ๔๐  ตารางวา   มาถึงปัจจุบัน

 

Design by: www.diablodesign.eu