กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 426 - Border Patrol Police Company 426 

โทร.075-663069 โทรสาร.075-663068 

 อีเมล์ Bpp426@bpp.go.th

 

 

 

กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 426

สังกัด : กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 42

           กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 4

           กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน

           สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ตัวย่อ : ร้อย ตชด.426

ชื่อภาษาอังกฤษ : Border Patrol Police Company 426

ที่ตั้ง : เลขที่ 97 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ รหัสไปรษณี 81000

Website : http://www.bpp426krabi.go.th

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โทรศัพท์ : 075-663069

โทรสาร : 075-663068

Design by: www.diablodesign.eu