กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 426 - Border Patrol Police Company 426 

โทร.075-663069 โทรสาร.075-663068 

 อีเมล์ Bpp426@bpp.go.th

 

 

 

  
เมื่อวันที่  27 พ.ค.65 เวลา 10.00 น. พ.ต.ท.ก้องภพ โพธิ์แสน ผบ.ร้อย ตชด.426 พร้อมชุดช่าง ร้อย.ตชด.426 ร่วมด้วย นายมะโน เครือแก้ว กำนันตำบลกระบี่น้อย เข้าสำรวจบ้านเลขที่ 101 ม.7 ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ มีนายจำปา ถวายธูป เป็นเจ้าบ้าน เป็นบ้านไม้ชั้นเดียวกั้นด้วยสังกะสี ข้างฝาบ้านผุพัง หลังคามีรอยรั่ว สภาพโดยรวมแล้วชำรุด ไม่ได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และไม่เหมาะแก่การพักอยู่อาศัย ซึ่งบ้านดังกล่าว เป็นพื้นที่ก่อสร้างบ้านตาม “โครงการสร้างหรือซ่อมแซมบ้าน ให้กลุ่มผู้เปราะบาง ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส” ของเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ โดยโครงการดังกล่าวได้รับงบประมาณจากเหล่ากาดจังหวัดกระบี่ ร่วมกับผู้นำถ้องถิ่น และ ร้อย ตชด.426

Design by: www.diablodesign.eu