กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 426 - Border Patrol Police Company 426 

โทร.075-663069 โทรสาร.075-663068 

 อีเมล์ Bpp426@bpp.go.th

 

 

 

  

  

    วันที่ ๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.ท.ก้องภพ โพธิ์แสน ผบ.ร้อย ตชด.๔๒๖ มอบหมายให้ ร.ต.ต.มานพ บุญเรือง รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๔๒(ร้อย ตชด.๔๒๖)  พร้อมข้าราชการตำรวจ ร้อย ตชด.๔๒๖ รวม ๕ นาย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ประจำเดือน มิ.ย.๖๕ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ โดยพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ และทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง บริเวณสวนสาธารณะธารา ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ มีนายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมจำนวนทั้งสิ้น ๓๐๕ คน


Design by: www.diablodesign.eu