กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 426 - Border Patrol Police Company 426 

โทร.075-663069 โทรสาร.075-663068 

 อีเมล์ Bpp426@bpp.go.th

 

 

 

 
- เมื่อวันที่ 9 ก.ค.65 เวลา 14.40 น. พ.ต.ท.ก้องภพ โพธิ์แสน ผบ.ร้อย ตชด.426 มอบหมายให้ จ.ส.ต.จีรยุทธ แก้วพรรณราย  เข้าทำการสอนตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย) ณ รร.บ้านทุ่งสาคร ม.4 ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ โดยสอน นร.ชั้น ป.5 จำนวน 9 คน นร.ชั้น ป.6 จำนวน 8 คน

Design by: www.diablodesign.eu