กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 426 - Border Patrol Police Company 426 

โทร.075-663069 โทรสาร.075-663068 

 อีเมล์ Bpp426@bpp.go.th

 

 

 

  
- เมื่อ 10 ส.ค.65 เวลา 13.30 น. พ.ต.ท.ก้องภพ โพธิ์แสน ผบ.ร้อย ตชด.426 มอบหมายให้ จ.ส.ต.จีรยุทธ แก้วพรรณราย เข้าทำการสอนตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย) ณ รร.บ้านคลองเขม้า ม.2 ต.คลองเขม้า อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ โดยสอน
- นร.ชั้น ป.5 (จำนวน 14 คน)
- นร.ชั้น ป.6 (จำนวน 10 คน)

Design by: www.diablodesign.eu