กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 426 - Border Patrol Police Company 426 

โทร.075-663069 โทรสาร.075-663068 

 อีเมล์ Bpp426@bpp.go.th

 

 

 

      

      
      เมื่อ 1 มิ.ย.65 พ.ต.ท.ก้องภพ โพธิ์แสน ผบ.ร้อย ตชด.426 มอบหมายให้ ส.ต.อ.จีรยุทธ แก้วพรรณราย (ครูตำรวจ D.A.R.E. รหัส 24035) เข้าดำเนินโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ณ รร.บ้านตลิ่งชัน ม.2 ต.ตลิ่งชัน อ.เหนือคลอง จ.กระบี่  เวลา 13.30-14.30 น.สอนนักเรียนชั้น ป.5 (จำนวน 16 คน)  เวลา 14.30-15.30 น. สอนนักเรียนชั้น ป.6 (จำนวน 12 คน)

Design by: www.diablodesign.eu