กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 426 - Border Patrol Police Company 426 

โทร.075-663069 โทรสาร.075-663068 

 อีเมล์ Bpp426@bpp.go.th

 

 

 

  

  

      เมื่อ 19 ส.ค.65 พ.ต.ท.ก้องภพ โพธิ์แสน ผบ.ร้อย กก.ตชด.๔๒(ร้อย ตชด.๔๒๖) มอบหมายให้ ร.ต.ต.สุรินทร์ แรงชัย พร้อมพวกรวม 2 นาย สสน.สภ.อ่าวนาง ตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ตำรวจ นปพ. ฝ่ายปกครองอ่าวนาง ภารกิจปัองกันการเกิดเหตุอาชญากรรมและดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อ่าวนาง ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่อยางใด

Design by: www.diablodesign.eu