กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 426 - Border Patrol Police Company 426 

โทร.075-663069 โทรสาร.075-663068 

 อีเมล์ Bpp426@bpp.go.th

 

 

 

  

    


เมื่อวันที่ ๐๙๑๑๓๐ ส.ค.๖๕ พ.ต.ท.ก้องภพ โพธิ์แสน ผบ.ร้อย ตชด.๔๒๖ พร้อมพวก เดินทางโดยรถยนต์หลวง โล่๕๗๖๐๔ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของ มว.ฉก.ตร.น.ธ.๙๓๒ ,มว.ฉก.ตร.น.ธ.๙๓๒๑ ,มว.ฉก.ตร.น.ธ.๙๓๒๒,มว.ฉก.ตร.น.ธ.๙๓๒๓ โดยมี ร.ต.อ.วรภพ ส่งแสง รอง ผบ.ร้อย ฉก.,ร.ต.ต.โอภาส บัวคำโคตร หน.ชุด ๙๓๒๑ ,ร.ต.ต.เกษม อรุณเมฆ หน.ชุด๙๓๒๒ , ร.ต.ท.พันศักดิ์ สุวรรณรัตน์ หน.ชุด๙๓๒๓ พร้อมกำลังพล ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ พ.ต.ท.ก้องภพ โพธิ์แสน ผบ.ร้อย ตชด.๔๒๖ ได้เน้นย้ำและกำชับกำลังพลในการปฏิบัติหน้าที่

Design by: www.diablodesign.eu