กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 426 - Border Patrol Police Company 426 

โทร.075-663069 โทรสาร.075-663068 

 อีเมล์ Bpp426@bpp.go.th

 

 

 

  

  


- เมื่อ 15 ส.ค.65 พ.ต.ท.ก้องภพ โพธิ์แสน ผบ.ร้อย ตชด.426 มอบหมายให้ ส.ต.ท.ณัฐดนัย เออแสง เข้าดำเนินโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ณ รร.เทศบาล1(บ้านกระบี่น้อย) ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ ดังนี้
-เวลา 13.30 - 14.30 น.สอนนักเรียนชั้น ป.6 (จำนวน 20 คน)
-เวลา 14.30 - 15.30 น.สอนนักเรียนชั้น ป.5(จำนวน 32 คน) 

Design by: www.diablodesign.eu