กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 426 - Border Patrol Police Company 426 

โทร.075-663069 โทรสาร.075-663068 

 อีเมล์ Bpp426@bpp.go.th

 

 

 

  

  

  
      วันที่ ๑๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙๐๐-๑๒.๐๐ น. พ.ต.ท.ก้องภพ โพธิ์แสน ผบ.ร้อย ตชด.๔๒๖ มอบหมายให้ ร.ต.อ.จรรยา ยกเล็ก รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๔๒ (ร้อย ตชด.๔๒๖) พร้อมด้วย จนท.ตำรวจจิตอาสา ร้อย ตชด.๔๒๖ รวม ๑๐ นาย พัฒนา ทำความสะอาด และปรับปรุงภูมิทัศน์ ภายในพื้นที่วัดมหาธาตุวชิรมงคล อ.อ่าวลึก จ.กระบี่

Design by: www.diablodesign.eu