กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 426 - Border Patrol Police Company 426 

โทร.075-663069 โทรสาร.075-663068 

 อีเมล์ Bpp426@bpp.go.th

 

 

 

  

  

-เมื่อ 16 ส.ค.65 พ.ต.ท. ก้องภพ โพธิ์แสน ผบ.ร้อย.กก.ตชด ๔๒(ร้อย ตชด.๔๒๖) มอบหมายให้ ส.ต.ท.ณัฐดนัย เออแสง,ส.ต.อ.ประทีป อุทายีต์ ผบ.หมู่ กก.ตชด.๔๒ เป็นวิทยากร โครงการ เยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติดให้แก่ นักเรียน รร.บ้านห้วยยูง รร.บ้านนาปง รร.บ้านบกห้อง ผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 171 คน ณ อบต.ห้วยยูง ต.ห้วยยูง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 

Design by: www.diablodesign.eu