กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 426 - Border Patrol Police Company 426 

โทร.075-663069 โทรสาร.075-663068 

 อีเมล์ Bpp426@bpp.go.th

 

 

 

  

  
         เมื่อวันที่ ๕ มิ.ย.๖๕ เวลา ๒๒.๐๐ น. - ๖  มิ.ย.๖๕ เวลา ๐๒.๐๐ น.  พ.ต.ท.ก้องภพ โพธิ์แสน ผบ.ร้อย กก.ตชด.๔๒(ร้อย ตชด.๔๒๖)มอบหมายให้ ด.ต.ถนัด กันตังกุล ผบ.หมู่กก.ตชด.๔๒(ร้อย ตชด.426)พร้อมพวกรวม ๒ นาย สสน.สภ.อ่าวนาง นำโดย ร.ต.อ.อนุชา รักชาติไทย รอง สวป.สภ.อ่าวนาง สายตรวจรถยนต์,เจ้าหน้าที่ตำรวจ ร้อย ตชด.๔๒๖, ตำรวจท่องเที่ยว ตม.กระบี่ ตำรวจท่องเที่ยวกระบี่ นปพ.กระบี่ ,เจ้าหน้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ ชรบ.หมู่ที่ ๕ ต.อ่าวนาง ประชุมชี้แจงภารกิจป้องกันการเกิดเหตุอาชญากรรมและดูแลความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวในเขตพื้นที่อ่าวนาง เปิดสัญญาณไฟวับวาบ เพื่อป้องกันเหตุ ร่วมตั้งด่านตรวจบริเวณหน้าอ่าวนางแลนมาร์ค ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่อย่างใด

Design by: www.diablodesign.eu