กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 426 - Border Patrol Police Company 426 

โทร.075-663069 โทรสาร.075-663068 

 อีเมล์ Bpp426@bpp.go.th

 

 

 

  

 

 

 

- วันที่ ๑๐ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. พ.ต.ท.ก้องภพ โพธิ์แสน ผบ.ร้อย ตชด.๔๒๖ มอบหมายให้ ร.ต.อ.อนุสรณ์ เพชรรักษ์ รอง ผบ.ร้อย ตชด.๔๒๖ ร่วมด้วย ส.ต.อ.ศักดิ์สิทธิ์ อบเชย จิตอาสา ๙๐๔ หลักสูตรพื้นฐาน รุ่น ๒/๖๒ รหัส ๒ก-๐๖๖ พร้อมด้วย จนท.ตำรวจจิตอาสา ร้อย ตชด.๔๒๖ ได้จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ภายในหน่วย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยปลูกต้นพยุง ตะเคียนทอง และสะเดาเทียม จำนวน ๔๐ ต้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ตร.ตชด. ๒๐ นาย, จิตอาสา ๙๐๔ ๑ นาย รวมจำนวนทั้งสิ้น ๒๑ นาย

Design by: www.diablodesign.eu