กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 426 - Border Patrol Police Company 426 

โทร.075-663069 โทรสาร.075-663068 

 อีเมล์ Bpp426@bpp.go.th

 

 

 

  

  
วันที่ ๑๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐-๑๕.๐๐ น. พ.ต.ท.ก้องภพ โพธิ์แสน ผบ.ร้อย ตชด.๔๒๖ มอบหมายให้ ร.ต.อ.อนุสรณ์ เพชรรักษ์ รอง ผบ.ร้อย ตชด.๔๒๖ ร่วมด้วย จ.ส.ต.ศักดิ์สิทธิ์ อบเชย จิตอาสา ๙๐๔ หลักสูตรพื้นฐาน รุ่น ๒/๖๒ รหัส ๒ก-๐๖๖ พร้อมด้วย จนท.ผู้ปฏิบัติงานโครงการสร้างจิตสำนึก ร้อย ตชด.๔๒๖ ได้จัดกิจกรรมฝึกอบรม ผู้นำชุมชน ประชาชน และเยาวชน ตามโครงการสร้างจิตสำนึก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการปกป้องและรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยมี นายธวัชชัย นวลศรี นายก อบต.โคกยาง เป็นประธานในพิธี ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ตร.ตชด. ๑๐ นาย, จิตอาสา ๙๐๔ ๒ นาย, ผู้นำชุมชน ประชาชน และเยาวชน ๑๔๐ คน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๕๒ คน

Design by: www.diablodesign.eu