กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 426 - Border Patrol Police Company 426 

โทร.075-663069 โทรสาร.075-663068 

 อีเมล์ Bpp426@bpp.go.th

 

 

 

  

  

- เมื่อวันที่ 15 ส.ค.65 พ.ต.ท.ก้องภพ โพธิ์แสน ผบ.ร้อย ตชด.426 มอบหมายให้ จ.ส.ต.จีรยุทธ แก้วพรรณราย เข้าทำการสอนตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย) ดังนี้
- รร.ทุ่งพะยอม ม.9 ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ โดยสอน นร.ชั้น ป.5 จำนวน 13 คน นร.ชั้น ป.6 จำนวน 8 คน
- รร.บ้านหว่างคลอง ม.4 ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ โดยสอน นร.ชั้น ป.5 จำนวน 6 คน นร.ชั้น ป.6 จำนวน 7 คน

Design by: www.diablodesign.eu