กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 426 - Border Patrol Police Company 426 

โทร.075-663069 โทรสาร.075-663068 

 อีเมล์ Bpp426@bpp.go.th

 

 

 

  

  
วันที่ ๑๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๑.๐๐ น. พ.ต.ท.ก้องภพ โพธิ์แสน ผบ.ร้อย ตชด.๔๒๖ มอบหมายให้ ร.ต.ต.มานพ คงเรือง รอง สว.(ป.) กก.ตชด.๔๒ (ร้อย ตชด.๔๒๖) พร้อมด้วย จนท.ตำรวจจิตอาสา ร้อย ตชด.๔๒๖ รวม ๖ นาย ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยปลูกต้นไม้จำนวน ๕๐๐ ต้น (ตะเคียนทอง ๑๕๐ ต้น, ต้นเทียม ๑๐๐ ต้น, ต้นพะยูง ๑๕๐ ต้น และต้นพะยอม ๑๐๐ ต้น) ในพื้นที่บริเวณบึงหนองทะเล ต.หนองทะเล อ.เมือง จ.กระบี่ โดยมี นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ตร.ตชด. ๖ นาย, จิตอาสา ๙๐๔ ๑๐ นาย , ส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และประชาชน ๔๓๔ คน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๔๕๐ คน

Design by: www.diablodesign.eu