กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 426 - Border Patrol Police Company 426 

โทร.075-663069 โทรสาร.075-663068 

 อีเมล์ Bpp426@bpp.go.th

 

 

 

  

  
     

วันที่ ๑๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๐๐ น.  พ.ต.ท.ก้องภพ โพธิ์แสน ผบ.ร้อย ตชด.๔๒๖ มอบหมายให้ ด.ต.พรวิชัย ทองทิพย์ ผบ.หมู่ กก.ตชด.๔๒(ร้อย ตชด.๔๒๖) ร่วมด้วย จ.ส.ต.ศักดิ์สิทธิ์ อบเชย จิตอาสา ๙๐๔ หลักสูตรพื้นฐาน รุ่น ๒/๖๒ รหัส ๒ก-๐๖๖ พร้อมด้วย จนท.ตำรวจจิตอาสา ร้อย ตชด.๔๒๖ รวม ๕ นาย ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยปลูกทองอุไร จำนวน ๑๐๐ ต้น ในพื้นที่ บ้านนาเหนือ ม.๑ และ บ้านนาหลวง ม.๖ ต.โคกยาง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ตร.ตชด. ๔ นาย, จิตอาสา ๙๐๔ ๑ นาย , ผู้นำชุมชน ประชาชน และเยาวชน ๖๐ คน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๖๕ คน

Design by: www.diablodesign.eu