กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 426 - Border Patrol Police Company 426 

โทร.075-663069 โทรสาร.075-663068 

 อีเมล์ Bpp426@bpp.go.th

 

 

 

    

   
        เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.65 เวลา 09.30 น. พ.ต.ท.ก้องภพ โพธิ์แสน ผบ.ร้อย กก.ตชด.42 (ร้อย.ตชด.426) มอบหมายให้ ร.ต.อ.ณรงค์ อ่อนทอง รอง ผบ.ร้อยฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการความสงบเรียบร้อยส่วนภูมิภาคจังหวัดกระบี่และคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกระบี่ โดยมีนาย อนุวรรตน์ โหมดพริ้ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธาน ณ.ห้องพนมเบญจา ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกระบี่ 

Design by: www.diablodesign.eu