กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 426 - Border Patrol Police Company 426 

โทร.075-663069 โทรสาร.075-663068 

 อีเมล์ Bpp426@bpp.go.th

 

 

 

 
- เมื่อ 9 ก.ค.65 เวลา 13.30 น.  พ.ต.ท.ก้องภพ โพธิ์แสน ผบ.ร้อย ตชด.426 มอบหมายให้ จ.ส.ต.จีรยุทธ แก้วพรรณราย เข้าทำการสอนตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.ประเทศไทย) ณ รร.บ้านทุ่งประสาน ม.2 ต.ปกาสัย อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ โดยสอน นร.ชั้น ป.5 จำนวน 5 คน นร.ชั้น ป.6 จำนวน 5 คน

Design by: www.diablodesign.eu