กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 426 - Border Patrol Police Company 426 

โทร.075-663069 โทรสาร.075-663068 

 อีเมล์ Bpp426@bpp.go.th

 

 

 

  

-เมื่อ 19 ส.ค.65 พ.ต.ท. ก้องภพ โพธิ์แสน ผบ.ร้อย.กก.ตชด ๔๒(ร้อย ตชด.๔๒๖) มอบหมายให้ ส.ต.อ.ณัฐดนัย เออแสง,ส.ต.ท.ณัฐพล กลับส่ง ผบ.หมู่ กก.ตชด.๔๒ เป็นวิทยากร โครงการ ป้องกันยาเสพติดในชุมชน ให้แก่ นักเรียน รร.อุตรกิจและประชาชนในพื้นที่ชุมชนร่วมจิตรร่วมใจ ผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 70 คน ณ ที่ทำการชุมชนร่วมจิตรร่วมใจ อ.เมือง จ.กระบี่

Design by: www.diablodesign.eu