กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 426 - Border Patrol Police Company 426 

โทร.075-663069 โทรสาร.075-663068 

 อีเมล์ Bpp426@bpp.go.th

 

 

 

 
- เมื่อ 09 ส.ค.65 เวลา เวลา 12.30 น.  พ.ต.ท.ก้องภพ โพธิ์แสน ผบ.ร้อย ตชด.426 มอบหมายให้ ส.ต.ท.ณัฐดนัย เออแสง  เข้าดำเนินโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ณ รร.บ้านคลองใหญ่ ต.ทับปริก อ.เมือง จ.กระบี่ ดังนี้ สอนนักเรียนชั้น ป.5 (จำนวน 19 คน)  น.สอนนักเรียนชั้น ป.6(จำนวน 25 คน) 

Design by: www.diablodesign.eu