กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 426 - Border Patrol Police Company 426 

โทร.075-663069 โทรสาร.075-663068 

 อีเมล์ Bpp426@bpp.go.th

 

 

 

    

       


- เมื่อวันที่ 8 ส.ค.65 พ.ต.ท.ก้องภพ โพธิ์แสน ผบ.ร้อย ตชด.426  มอบหมายให้ จ.ส.ต.ศักดิ์สิทธิ์ อบเชย พร้อมชุดช่าง ร้อย ตชด.426 รวม 4 นาย ร่วมกับ ผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกันก่อสร้างบ้านใน “โครงการสร้างหรือซ่อมแซมบ้าน ให้กลุ่มผู้เปราะบาง ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส” ณ บ้านเลขที่ 101 ม.7 ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ มีนายจำปา ถวายธูป เป็นเจ้าของบ้าน

Design by: www.diablodesign.eu