กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 426 - Border Patrol Police Company 426 

โทร.075-663069 โทรสาร.075-663068 

 อีเมล์ Bpp426@bpp.go.th

 

 

 

  

  

      วันที่ ๑๒ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. พ.ต.ท.ก้องภพ โพธิ์แสน ผบ.ร้อย กก.ตชด.๔๒(ร้อย ตชด.๔๒๖) มอบหมายให้ ด.ต.พรวิชัย ทองทิพย์ หน.ชุด ร่วมด้วย จ.ส.ต.ศักดิ์สิทธิ์ อบเชย จิตอาสา ๙๐๔ หลักสูตรพื้นฐาน รุ่น ๒/๖๒ รหัส ๒ก-๐๖๖ พร้อม จนท.มชส.ร้อย ตชด.๔๒๖ รวม ๕ นาย เข้าดำเนินงานตามโครงการสร้างจิตสำนึก ประจำปี ๒๕๖๕ โดยมอบธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ให้แก่ผู้นำ และประชาชนในพื้นที่ ม.๑ และ ม.๖ ต.โคกยาง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ เพื่อประดับบ้านเรือนตามโครงการฯ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ประกอบด้วย ตร.ตชด. ๔ นาย, จิตอาสา ๙๐๔ ๑ นาย ผู้นำชุมชน ๕ คน, ประชาชน ๓๐ คน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๔๐ 

Design by: www.diablodesign.eu