กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 426 - Border Patrol Police Company 426 

โทร.075-663069 โทรสาร.075-663068 

 อีเมล์ Bpp426@bpp.go.th

 

 

 

      

      
      เมื่อ 1 มิ.ย.65 พ.ต.ท.ก้องภพ โพธิ์แสน ผบ.ร้อย ตชด.426 มอบหมายให้ ส.ต.ท.ณัฐดนัย เออแสง (ครูตำรวจ D.A.R.E. รหัส 24008) เข้าดำเนินโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ณ รร.บ้านบางขนุน ต. คลองประสงค์ อ.เมือง จ.กระบี่ เวลา 13.00 - 14.00 น.สอนนักเรียนชั้น ป.6 (จำนวน 3 คน) เวลา 14.00 - 15.00 น.สอนนักเรียนชั้น ป.5(จำนวน 5 คน) 

Design by: www.diablodesign.eu