กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 426 - Border Patrol Police Company 426 

โทร.075-663069 โทรสาร.075-663068 

 อีเมล์ Bpp426@bpp.go.th

 

 

 

   

เมื่อ ๑๐๑๔๐๐ ส.ค. ๖๕ พ.ต.ท.ก้องภพ โพธิ์แสน ผบ.ร้อย กก.ตชด.๔๒(ร้อย ตชด.๔๒๖)สั่งการให้ จนท.ข่าวลับออกติดตามสถานการณ์ ได้มีการจัดประชุมประชาคมเรื่อง ต่อต้านการบุกรุกที่สาธารณะ ประเด็นปัญหา ด้วยมีเอกชนได้ปิดป้ายห้ามบุคคลโดยทั่วไปเข้าไปกระทำการใดๆในพื้นที่ที่ดินสาธารณะ (นสล.)ซึ่งได้ออกให้ไว้เมื่อปี ๒๕๔๓ และประชาชน/ชุมชนได้ใช้ประโยชน์เป็นสนามกีฬาและสุสานฝังศพ (กุโบ) ทำให้ชาวบ้านในชุมชนมีความวิตกกังวลและไม่ได้รับความสะดวกในการใช้ประโยชน์  มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ ๗๐ คน

Design by: www.diablodesign.eu