กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 426 - Border Patrol Police Company 426 

โทร.075-663069 โทรสาร.075-663068 

 อีเมล์ Bpp426@bpp.go.th

 

 

 

    

เมื่อ ๒๖พ.ค..๖๕  เวลา ๐๙๐๐ น. พ.ต.ท.ก้องภพ โพธิ์แสน ผบ.ร้อย กก.ตชด.๔๒ (ร้อย ตชด.๔๒๖) ได้สั่งการให้ ร.ต.อ.อรุณ เพชรจำนงค์ หัวหน้าชุดพร้อมพวกรวม ๓ นาย ออกปฏิบัติการตรวจสอบปราบปรามการกระทำความผิดของนายจ้าง/ผู้ประกอบการ และแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดกระบี่ สำนักงานแรงงานจังหวัดกระบี่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและกองอำนวยการรักษาความั่นคงภายในจังหวัดกระบี่ ได้ออกตรวจสอบในพื้นที่อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ ดังนี้
๑.บจก.เจริญการฟาร์ม
๒.บจก.โรงท่อกระบี่
๓.หจก.ชุมพูนุช
๔.บจก.กระบี่วู้ด อินดัสตรี้ส์
ซึ่งจากการตรวจสอบมีแรงงานทั้งหมดจำนวน ๒๒๓ คน เป็นแรงานไทยจำนวน ๑๖๓ คน แรงงานต่างด้าว ๖๙ คน(เมียนมาจำนวน ๖๔ คน กัมพูชาจำนวน ๕ คน)ไม่พบการกระทำผิดและฝ่าฝืนพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.๒๕๖๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติมและกฎหมายตรวจคนเข้าเมือง

Design by: www.diablodesign.eu