กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 426 - Border Patrol Police Company 426 

โทร.075-663069 โทรสาร.075-663068 

 อีเมล์ Bpp426@bpp.go.th

 

 

 

  

เมื่อ 18 ส.ค.65 พ.ต.ท. ก้องภพ โพธิ์แสน ผบ.ร้อย.กก.ตชด 42(ร้อย ตชด.426) มอบหมายให้ จ.ส.ต.ศักสิทธิ์ อบเชย ผบ.หมู่ กก.ตชด.42 พร้อมพวกรวม 4 นาย เป็นวิทยากรบรรยาย โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ให้แก่ ผู้สูงอายุในพื้นที่ อบต.เหนือคลอง  ณ อบต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ มีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวน 200 คน

Design by: www.diablodesign.eu